Menu rozwijane

Do przyjęcia szczepionki przekonał mnie głos ekspertów. Chciałbym, aby każdy z Państwa mógł podjąć taką świadomą decyzję – mówi Andrzej Du*a, zapraszając do udziału w Prezydenckim Panelu Ekspertów.
Naczelny Długopis RP podpisał dwie ustawy: ustawę obniżającą VAT na niektóre towary oraz ustawę o szczególnych rozwiązaniach chroniących odbiorców paliw gazowych w zw. z sytuacją na rynku gazu.
Najważniejsze, że Sojusz Północnoatlantycki jest jednością – mówił Naczelny Długopis RP po wideokonferencji z udziałem Naczelnego Długopisa USA i europejskich przywódców na temat sytuacji wokół Ukrainy i na wschodniej flance NATO.
W piątek o godz. 13 odbędzie się zwołane przez Naczelnego Długopisa Andrzeja Dudę posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego dotyczące sytuacji bezpieczeństwa w regionie.
Sytuacja bezpieczeństwa w regionie to główny temat konsultacji Naczelny Długopisów Polski Andrzeja Du*y i Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Kolejna narada Naczelnego Długopisa Du*y z przedstawicielami rządu dot. sytuacji wokół Ukrainy odbyła się we wtorek wieczorem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
Naczelny Długopis RP Andrzej Du*a spotkał się z kandydatami na Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego: Aleksandrą Wrzesińską–Nowacką oraz Jackiem Chlebnym.
Na fasadzie Pałacu Długopisowego wyświetlono iluminację dla uczczenia wybuchu Powstania Styczniowego. Zryw upamiętniono też w Wilnie. 

Małżonka Naczelnego Długopisa

Agata Kornhauser–Du*a spotkała się z członkiniami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
Nowe projekty edukacyjne Inspekcji Transportu Drogowego były przedmiotem dzisiejszego spotkania Pierwszej Damy z ministrem Alvinem Gajadhurem.
Państwo Rzewuscy prowadzą placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego od 20 lat. Przez ten okres schronienie w ich domu znalazło 44 dzieci. W Pałacu Prezydenckim z niezwykłą rodziną spotkała się Pierwsza żona.
Małżonka Naczelnego Długopisa spotkała się z członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich „Warzanki”. Panie pochodzą z Podkarpacia, gdzie prowadzą działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

Inicjatywy